KENNIS VAN GRONDZAKEN

De Oranjefabriek is een bundeling van energieke experts met kennis rond juridica, geld, organisatie en geo-informatie. Deze combinatie geeft synergie om voor u op zoek te gaan naar creatieve oplossingen bij ruimtelijke ontwikkelingen.

De partners van De Oranjefabriek zijn BVH Ruimte, Newland Kennistransfer , Rogeo en Vreman Advies. Samen hebben we ruim 100 jaar ervaring!
Interesse? Neem contact met ons op

Neem contact met ons op

EEN NIEUWE KIJK

Wij kunnen de rol vervullen van dwarsdenker. We kunnen een haalbare en houdbare weg uitstippelen als kruipolie in een lastig dossier. Dit leidt tot beweging.

Innovatief grondbeleid

We helpen bij de formulering van de publieke rol bij gebiedsontwikkeling. Hoe kan de overheid adequaat de regierol vervullen? Hoe kunnen we grondbeleid  formuleren door de bestuurlijke doelen te verbinden met de instrumenten. We assisteren hoe instrumenten gedoseerd ingezet kunnen worden. Bijvoorbeeld via een nota grondbeleid.

Ruimtelijk programmeren

We helpen bij het ruimtelijke programmeren. Welke volumes gaan we in welk tijdvak maken en met welke bestuurlijke beleidsaccenten? Wat zijn de (financiële) effecten van de programmering? Een goed opgezette ruimtelijk programmeren maakt individuele projecten vaak succesvoller.

Kostenverhaal en gebiedsoverstijgende kosten

We formuleren het beleid en de operationalisering rond de gebiedoverstijgende kosten (bovenwijks). Bij elke gebiedsontwikkeling zijn er buiten het exploitatiegebied investeringen nodig en hoe worden die gedekt of hoe worden dan de kosten verhaald. We formuleren een houdbare aanpak.

Transparante omgang met particuliere initiatieven

We ontwerpen een wasstraat voor particuliere initiatieven. We zorgen voor een heldere ballotage en  een systematisch opgezette rekenbox ten behoeve van anterieure  overeenkomsten.

PARTNER IN RUIMTELIJKE VRAAGSTUKKEN

Contact met onze partners

ONZE PARTNERS

Bij inschakeling van de Oranjefabriek komen twee partners de vraag of het vraagstuk nader onderzoeken bij de opdrachtgever ter plaatse, door het stellen van vragen, het verzamelen van informatie en reeds genomen besluiten.

Daarna komen alle partners van de Oranjefabriek bij elkaar en analyseren het vraagstuk gezamenlijk. Het is mogelijk dat voor sommige onderdelen verder onderzoek noodzakelijk is of dat er literatuur geraadpleegd moet worden. Vervolgens wordt de analyse en de aanbevelingen op schrift gesteld en in concept met de opdrachtgever besproken. De adviezen zijn uitvoerbaar, praktisch van aard en transparant. Indien gewenst kunnen wij deze aanbevelingen ook verder brengen in uw organisatie. Na enige tijd evalueren wij met u hoe u met onze adviezen bent omgegaan.

Harry Nijland

Barbara van Hoek

Tjeerd Kooy

Anne Marie Vreman

Zet onze kennis in op uw project

Er moet een bepaalde verhouding bestaan tussen de daden en de plannen, willen wij er al het nut uit trekken dat ze geven kunnen.

    adminHome